• IM-RO
  • IM-RO
  • IM-RO

Welkom bij IMRO

IM-RO is een team van allround medewerkers op het werkterrein van de ruimtelijke ontwikkeling dat zich voornamelijk bezighoudt met procesmanagement, projectleiding, ruimtelijke ordening, gebieds- en vastgoedontwikkeling in de meest brede zin van het woord. IM-RO biedt ondersteuning bij ruimtelijke ordeningsvraagstukken, inhoudelijk en procedureel.

Ook zijn we sterk in het samenstellen van brede teams van specialisten om ingewikkelde processen te begeleiden of producten te ontwikkelen. we doen dat voor de overheid, woningbouwcorporaties en ontwikkelaars.

Twitter1